Introductieworkshop Academie van Bouwkunst

Op donderdag 28 april 2011 organiseert de Academie van Bouwkunst Amsterdam een workshop voor bachelorstudenten die zich willen oriënteren op de opleidingen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Gedurende de dag krijgen deelnemers informatie over de opleidingen en wordt ervaren hoe het is om aan de Academie te studeren. De workshop is m.n. bedoeld voor 3e en 4e jaars bachelorstudenten.

Opgave Ontwerp en bouw een stad in één dag! Met behulp van kartonnen dozen, piepschuim en plasticfolie wordt ’s ochtends begonnen met het opbouwen van een landschap waarin de nieuwe stad geprojecteerd zal worden. Daarna wordt met kartonnen dozen een gridstad over het landschap gebouwd. Er zal ontwerponderzoek gedaan worden naar de interactie tussen stedelijke en landschappelijke structuren, zoals: Wat zijn de geografische en economische condities voor het ontstaan van de stad? Hoe komt het grid in het landschap te liggen? Hoe reageert het grid op de landschappelijke ondergrond? Welke maas-wijdte en hiërarchische opbouw krijgt het grid? Wat zijn de verschillende typologieën van bebouwing en openbare ruimten? Hoe is de stad gezoneerd en hoe ontstaat een samenhangend netwerk van openbare ruimten? Onderdeel van de gridstad is een groot stadspark dat voort moet komen uit het onderliggende landschap. Tevens zal het grid getest worden op zijn flexibiliteit. Het eindresultaat wordt een stad die 6 bij 20 meter waar doorheen gelopen kan worden. (N.B. Deelname aan de workshop is kosteloos.)

Docenten
Alumni van de Academie van Bouwkunst

Programma
9.30 uur Ontvangst bij de Academie
10.00-18.00 uur Workshop, inclusief eindpresentatie

Locatie
Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211
1011 PG Amsterdam
www.academievanbouwkunst.nl

Aanmeldingen
Studenten kunnen zich aanmelden bij Marjoleine Gadella: marjoleine.gadella@ahk.nl