Inpassing van stedelijke uitloopfuncties in overgangszones

Zichtlijn en groenstrook

Jacqueline Rijpert
Judith Scharff
Marianne Tijs

 

Inpassing van stedelijke uitloopfuncties in overgangszones

Steden breiden zich al decennia uit aan de randen, in de overgangszones van stad naar land. Hierbij wordt veelal geen rekening gehouden met de kenmerken van de verschillende landschapstypen, waardoor de identiteit van het oorspronkelijke landschap verloren gaat.
Jacqueline Rijpert, Judith Scharff en Marianne Tijs hebben onderzoek gedaan naar de inpassing van functiecategorieën in overgangszones van stad naar veenweidegebied en van stad naar droogmakerij. Analyse van bestaande situaties heeft geleid tot inzicht in de wijze waarop bij inpassing van de functiecategorieën deze open landschapstypen beleefbaar blijven. Uitgaande van de inpassingsstrategieën Manifestatie, Camouflage en Integratie hebben zij modellen opgesteld met inpassingsprincipes en –middelen als bruikbare ontwerptools. De studenten concluderen dat met behulp van deze toolbox de karakteristieken van open landschapstypen beleefbaar blijven bij inpassing van functies in overgangszones die nog niet vergaand getransformeerd zijn.

Verder kijken:

Rapport “Inpassing van stedelijke uitloopfuncties in overgangszones”

Film presentatie Marianne Tijs: De Amstelscheg, een toegankelijk landschap
 

< Terug naar het overzicht