Afstudeeronderzoek in het nieuws

Twee vierdejaars studentenT&L, Jildert de Boer en Pieter Koning, doen onderzoek naar de ganzenproblematiek bij Schiphol in het kader van hun afstuderen. Hierbij speelt olifantengras een belangrijke rol. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met 3 lokale boeren, de WUR en de overheid. Onderzocht wordt wat het nieuwe gewas kan betekenen voor het vliegverkeer, de boeren en het landschap in de Haarlemmermeerpolder.

De belangrijkste reden voor de aanplant van Olifantengras in de Haarlemmermeerpolder is het weghouden van ganzen rondom Schiphol. Ganzen houden niet van dit hoge gras en zullen hierdoor een andere leefomgeving kiezen. Het gras kan dus bijdragen aan het vergroten van de vliegveiligheid.

Het gewas olifantengras (Miscanthus giganteus) is op het moment erg ‘hot’. Er zijn veel mogelijkheden met het gewas. Het gewas kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het maken van biobrandstof en bioplastics. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om het gewas te gebruiken in bouwmaterialen, papier en stalstrooisel. Het gewas kan helpen om in Nederland de Bio-Based Economy te bevorderen. Met de Bio-Based Economy wordt een groeiende duurzaame economie bedoeld. De Bio-Based economie richt zich op non-foodtoepassingen en kan een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling van de economie en zorgt voor werkgelegenheid en een beter klimaat en milieu. Door de inzet van groene grondstoffen kan de uitstoot van broeikasgassen worden verlaagd. Daardoor kan op termijn de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen uit politiek instabiele landen worden verkleind.

Het bovenstaande filmpje laat zien hoe ver de ontwikkelingen op dit moment zijn omtrent het gewas ‘Miscanthus giganteus’.

Om het project in de Haarlemmermeerpolder op de kaart te zetten, hebben de Miscanthusboeren een perceel op de Floriade in Venlo vol geplant met het olifantengras. De studenten hebben hiervoor een tweetal informatievepanelen gemaakt welke bij het perceel komen te staan.