Hoogteverschillen

doorsnede

Arina Keijzer
Jolanda Vonk
Franske van der Wal

 

Hoogteverschillen

Een onderzoek naar de effecten van hoogteverschillen & ontwerpmiddelen.

De aanleiding voor dit onderzoek was onze afstudeeropdracht voor het Spuikomgebied te Vlissingen. In dit gebied zijn verschillende hoogteverschillen te overbruggen. We wilden met dit onderzoek inzicht krijgen in de ontwerpmiddelen die we kunnen toepassen en wel zo dat we het koppelen aan een ontwerpdoel. Daarnaast wilden we onderzoeken wat de invloed van de omgeving is op de beleving van het hoogteverschil. De gegevens uit dit onderzoek zijn samengebracht en hieruit zijn conclusies getrokken. Op basis van deze conclusies zijn aanbevelingen gedaan voor ontwerpmiddelen gekoppeld aan ontwerpdoelen. Daarnaast is aangegeven welke invloed de omgeving kan hebben op een ontwerpmiddel.

Verder kijken:

Rapport “Hoogteverschillenā€¯

 
Film presentatie Franske van der Wal: Spuikom-gebied Vlissingen

< Terug naar het overzicht