HET METROPOLITANE PARK

Einddebat in Park Leidsche Rijn, vrijdag 11 februari 2011

De NVTL heeft in het afgelopen jaar aandacht besteed aan een nieuwe opgave voor de landschapsarchitect: het vormgeven aan grote parken in verstedelijkte gebieden. Tijdens bijeenkomsten, workshops en excursies zijn concepten, vormgeving, uitvoering, programma, publiek en politiek op verschillende momenten aan de orde geweest. Parken die aan bod geweest zijn: Park 21, landschapspark Buytenland, de Amstelscheg, Park Lingezegen en Spaarnwoude.

Het jaarthema wordt op bijzondere wijze afgesloten met een middagprogramma op locatie. We starten de middag met een fietstocht door het Park Leidsche Rijn onder leiding van projectleider Robert Schütte van West 8. In een afsluitend debat willen we over de bevindingen van het afgelopen jaar met u in discussie gaan. Zijn er verschillen te constateren in strategie en ontwerp en welke lessen vallen er te leren voor de toekomst? Hoe wordt omgegaan met de veranderende relatie tussen stad en parklandschap en hoe gaan we in deze grote parkgebieden om met de recente situatie van een terugtredende overheid?

Het debat, onder leiding van Jannemarie de Jonge (WING), zal worden ingeleid door René van der Velde (TUDelft) die een overzicht geeft van alle bezochte parken. Het panel bestaat uit Yttje Feddes (Rijksadviseur voor het Landschap), David van Zelm van Eldik (Programmamanager Innovatieprogramma Mooi Nederland,VROM), Jurjen van Keulen (Projectleider Park Leidsche Rijn), Rob van Engelsdorp Gastelaars (oud hoogleraar UvA), en Erik de Jong (Artis-hoogleraar UvA).

Programma

12.00 – 12.15 Inloop bij Infocentrum Leidsche Rijn (lunchpakketten aanwezig)
12.15 – 13.45 Fietstocht door Park Leidsche Rijn onder leiding van Robert Schütte
13.45 – 14.00 Inloop bij infocentrum Leidsche Rijn
14.00 – 14.30 Intro discussie, René van der Velde
14.30 – 14.45 Voorstelronde panel
14.45 – 16.15 Debat onder leiding van Jannemarie de Jonge
16.15 – 17.00 Borrel

Bij opgave graag vermelden of je gebruikt wilt maken van een huurfiets en een lunchpakket.

Opgave voor deelname graag voor 4 februari bij Peter Wijnhof via secretariaat@nvtl.nl of via 020-4275590. Het informatiecentrum Leidsche Rijn ligt aan de Verlengde Vleutenseweg 32 te Utrecht. Station Utrecht Terwijde bevindt zich op ruim 15 minuten loopafstand. Ook kunt u vanaf Utrecht Centraal stadsbus 39 nemen. Het informatiecentrum beschikt over voldoende parkeergelegenheid.
Ben je geen lid van de NVTL? Dan betaal je € 10,- voor deelname aan de excursie.