Hanna Prinssen

‘Parkstad als parkstad’

Hanna Prinsen

Parkstad is een gemeenschappelijke naam van 8 gemeentes in Zuid-Limburg. De naam ‘Parkstad’ verwijst naar de karakteristieke, ruimtelijke ordening en zou een half landelijk, half stedelijk gebied moeten zijn. Deze uitstraling heeft het ook, maar juist op de plek waar de bezoeker en bewoner Parkstad binnenkomt etaleert deze parkstad zich niet. De N281 vormt een harde grens tussen stad en landschap en biedt geen zicht op de omgeving. Hier ligt de opgave om een entree vorm te geven die de identiteit van een parkstad vastlegt, duurzaam is en dit voor de bewoner en bezoeker beleefbaar maakt.

In dit ontwerprapport wordt op 3 schaalstappen vormgegeven aan deze entree. Op elk schaalniveau wordt een parkstad gecreëerd waarin stad en landschap op verschillende manieren samenwerken.

Klik hier voor het volledige rapport