Onderzoek naar groenstructuurplannen van fusiegemeentes

groenstructuurplannen

Marijke Hofstra
Rik Verbeek

 

Onderzoek naar groenstructuurplannen van fusiegemeentes

Marijke Hofstra en Rik Verbeek hebben een onderzoek gedaan naar het proces waarin groenstructuurplannen worden opgesteld in gefuseerde gemeentes. Als eerste zijn de ondervraagde gemeentes globaal geïnventariseerd. Daarnaast zijn er enquêtes afgenomen bij de drie gemeentes, die recent zijn gefuseerd, die er voor zorgen dat het totale proces naar voren is gekomen. De gekozen gemeentes lijken op de gemeente Zwartewaterland waarvoor een groenstructuurplan voor wordt geschreven.
Uit deze gegevens hebben we geconcludeerd dat gemeentes vaker kiezen voor uitbesteding, voor een totaal nieuw groenstructuurplan en ze worden vaker praktisch ingesteld.
Aan de hand van de conclusie zijn de aanbevelingen opgesteld. De belangrijkste uitgekomen aanbevelingen zijn goede samenwerking tussen vroegere gemeentes, niet te lang handelen bij opstellen groenstructuurplan en groenstructuurplan als leidraad.

Verder kijken:

Rapport “Onderzoek naar groenstructuurplannen van fusiegemeentes”

Film presentatie Marijke Hofstra en Rik Verbeek: Groenstructuurplan gemeente Zwartewaterland
 

< Terug naar het overzicht