‘Grenslandschappen’ – Afstudeerfase Landschapsarchitectuur 2011-2012

Voorlopig is het nog een werktitel, maar ‘grenslandschappen’ is dit jaar het thema voor de Afstudeerders in de richting Landschapsarchitectuur. Het werken met een thema voor de Afstudeerfase LA is een experiment, maar lijkt nu al erg leuk te worden.

Begin september zijn we weer gestart aan de Afstudeerfase LA met een nieuwe groep deeltijders. Onze (voltijd- en deeltijd-)studenten hebben in de afgelopen jaren gewerkt aan een groot aantal verschillende afstudeerprojecten in diverse delen van Nederland. Dit heeft veel mooie en zeer interessante plannen opgeleverd. De grote keuzevrijheid in afstudeerprojecten heeft echter als nadeel dat er niet echt samenhang bestaat tussen de verschillende projecten, hoewel thema’s als  ‘krimp, verzilting klimaat en water(veiligheid) steeds weer terugkomen. De buitenwereld ziet, behalve de jaarlijkse publicatie van twee plannen in Blauwe Kamer (één van TA en één van LA) verder weinig van deze plannen en dat is bijzonder jammer! Zonder onszelf op de borst te willen kloppen, denken we toch dat het afstudeerwerk van onze LA en TA-studenten gemiddeld van een behoorlijk niveau is en dat we dit ook meer zouden moeten uitdragen.

Behalve aan een masterplan en deeluitwerkingsplannen voeren de studenten in kleine groepen een zogenaamd Ontwerpondersteunend Onderzoek uit. Deze onderzoeken zijn kort en intensief en leiden regelmatig tot zeer aansprekende en bruikbare resultaten. Ze hebben echter ook het nadeel dat de onderwerpen zeer divers zijn en gaan over allerlei, aan de vraagstukken uit het masterplan en deeluitwerking verbonden onderwerpen, waardoor ze onderling geen eenheid vormen.

Met de keuze voor een jaarthema hopen we hierin wat te veranderen. Dit biedt ons namelijk niet alleen de mogelijkheid een bepaald thema inhoudelijk verder uit te diepen dan tot nu toe mogelijk was, o.a. door het uitnodigen van sprekers van buiten school die inhoudelijk input kunnen leveren over het thema. Het heeft ook de potentie om alle individuele plannen en onderzoeksgroepjes onder één noemer bij elkaar te brengen en naar buiten toe te presenteren (bv. in de vorm van een publicatie). Met deze verdiepingsslag kunnen we ook onze eigen kennis over specifieke thema’s verder verdiepen. Ik claim hier absoluut niet dat het werken met een thema nieuw  is binnen T&L. Integendeel. Ad Koolen werkt in het 3e jaar LA al enige jaren aan het thema Future Cities dat zich richt op klimaatverandering en duurzame steden (zeg ik het goed Ad?) en ook Johan Vlug werkt dit jaar in het 3e jaar TA wel zeer thematisch aan het thema ‘themaparken’ (om maar een paar voorbeelden te noemen).

Inmiddels heeft de eerste gastspreker Mark Eker (vm. bureau Eker-Schaap) de inhoudelijke aftrap gedaan, met een toelichting op zijn onderzoeksproject  ‘Grenslandschap’. Bij de laatste ECLAS-conferentie in Sheffield (september) is het idee ontstaan om het project in Zeeuws Vlaanderen/Vlaanderen parallel te laten lopen met een uitgebreide veldanalyse in hetzelfde gebied door studenten van de Hogeschool Gent, onder leiding van Harlind Liebbrecht. En terwijl ik dit typ, lukt het eindelijk om via Facebook en email de afspraak rond te maken om op 3 oktober een veldbezoek te plannen in Doel (één van de projectgebieden) met zowel de mensen van de Hogeschool Gent als mensen uit het bijna verlaten Scheldedorp Doel. Ik verheug me, na een fotoproject dat ik in 2006/2007 deed aan de Fotoacademie, op het weerzien met Doel…

Adrian Noortman

Zie over dit thema ook: Lezingenreeks Architectuurcentrum Makeblijde