Green PlaySpace

Willem Jansen


Green PlaySpace

Afstudeerproject Green PlaySpace in de richting management buitenruimte bij het bedrijf Donkergroen, te Sneek. Het afstudeerproject stond in het teken van het beheren van natuurspeelplaatsen.
Natuurspeelplaatsen staan tegenwoordig steeds meer in de belangstelling. Een (al dan niet ingerichte) natuurlijke omgeving met speelaanleidingen zorgt ervoor dat ‘een kind weer een kind’ kan zijn.

Echter moeten deze natuurspeelplaatsen wel onderhouden worden. De opdrachtgever vraagt dan ook om een beheermethode waarin het kind, de beleving ervan, het ‘natuurlijke spelen’ centraal staat. In deze beheer- en onderhoudsmethode zijn speelwaarde, ambitieniveau en beheer aan elkaar gekoppeld, en is tevens duidelijk welke kosten dit met zich meebrengt.

Door middel van het onderzoek en het product (de beheermethode red.) probeert men een omslag te realiseren in het handelen en denken met betrekking tot het beheren van natuurspeelplaatsen. De nadruk moet komen te liggen bij de basis; “het spelende kind”.

Verder kijken:

Film afstudeerpresentatie
 

< Terug naar het overzicht