Green lowlands

Green Lowlands: met een grote groep mensen voorbeelden en gedachten verzamelen voor een Landschapsagenda voor de komende zes jaar, aan de hand van korte maar krachtige discussies en lezingen.

Tijdens de Landschapstriënnale werd al gediscussieerd over de (nieuwe) rollen, verhoudingen en verantwoordelijkheden in het landschapsbeleid en –beheer, tijdens het Midzomerlandschapsdebat in juni en het Diner Pensant ‘Van wie is het landschap?’ op 27 augustus. Tijdens de Oogstdag op 22 september gaan we alle bouwstenen, ideeën en wensen voor het toekomstige landschap verzamelen, om van daaruit te komen tot een Landschapsagenda voor de komende zes jaar. Als brug hiertussen presenteert de Landschapstriënnale Lingezegen op 17 september de Green Lowlands.

Aanmelden
DEELNAME IS GRATIS. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@landschapstriennale.nl

Woensdag 17 september
Water en tijd stromen door het landschap
Georganiseerd in samenwerking met Waterschap Rivierenland
Op de tweede dag staat onze dynamische delta centraal: hoe gaan we in de toekomst met onze beken, rivieren en de zee om? Wat wordt de rol van Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten? We kijken op verschillende schaalniveaus en horen meer over de plannen van de Deltacommissaris. Wat houdt ‘meerlaagsveiligheid’ nu eigenlijk in? Hoe werkt dat ‘krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming’? Maar ook: hoe werkt dit door op de dijken en kades in het cultuurlandschap die – behalve waterkering – vooral de directe leefomgeving zijn van veel mensen? Hoe verhoudt het beheer van al die watergangen zich tot de vraag naar mooie en veilige plattelandswegen over die dijken en kades?

Bekijk het volledige programma op:
http://landschapstriennale.nl/green-lowlands/