Frank van Zuilekom

Frank van Zuilekom

.

Archipel Lent

Geef de rivier de Ruimte

In de huidige Masterplannen en schetsen die zijn gepubliceerd door de gemeente
Nijmegen wordt de rivier de Waal en de waterhuishouding van het gebied vrijwel volledig
genegeerd. Wanneer men de bodemkaarten gaat bekijken ziet hij grondwatertrappen
5,6 en 7 op het eerste oog en dus droge gronden. Wanneer er verder wordt
gekeken wordt al snel duidelijk hoe de grondwatertrappen tot stand komen. Een oude
stroomrug van de Waal loopt door het plangebied heen en zorgt voor een aparte
waterhuishouding.
Een stroomrug is een oude loop van een rivier, in dit geval de rivier de Waal. In vroegere
tijden stroomde de Waal op deze plek maar is door sedimentatie en de afzet van
verschillende materialen langzaam verschoven naar de plek waar hij nu ligt. Dit heeft als
gevolg dat de stroomrug over hetzelfde materiaal beschikt als de ondergrond van de
huidige rivier de Waal.
Kort samengevat heeft het dus als gevolg, wanneer de rivier de Waal hoog staat door
afvoer van smelt- of regenwater neemt de druk op het omliggende terrein toe. Door de
grove materialen van de stroomrug (bijna identiek aan de rivierbodem) komt hier dus als
eerste grondwater (kwel) door omhoog.
Wanneer de kwel omhoog komt wordt deze zo snel mogelijk afgevoerd doormiddel
van kleine slootjes en greppels. Deze afvoeren komen uit op de Rietgraaf, het laagst
gelegen gedeelte in het plangebied. De Rietgraaf is in dit proces dus een belangrijk punt
samen met de bij het landschap behorende kwel.
Door te gaan bouwen in het gebied zal de druk op bepaalde plekken alleen maar toe
gaan nemen doordat hier de kwel niet meer omhoog kan. Wanneer men naar het
huidige plan kijkt van de Gemeente Nijmegen dan is vrijwel het gehele gebied bebouwd
en zijn er kwelschermen ingepast om de kwel tegen te gaan.

Kijk verder:

live presentatie

rapport