Foto’s presentatie Modelling And Design

De transformatie van een steenfabriek in de Elsterwaard

MAD
Modeling And Design
Major: Tuinarchitectuur
3e jaars studenten | 4e editie | 2011
Locatie: Elsterwaarden, Elst (gemeente Rhenen)
(51*59’08,16’N – 5*28’2851,64’O)
Opdrachtgever: Utrechts Landschap
Begeleiders: Bas Geelen & Hans Smolenaers

In de Elsterwaarden heeft de steenfabriek tot voor kort gefunctioneerd. Op dit moment worden de fabriekshallen ontmanteld en het voormalige ‘tasveld’ (opslagplaats voor bakstenen) ontgraven in de vorm van een nevengeul.

Dit om ruimte te bieden aan de doorstroming van de Nederrijn bij hoog water. Hierdoor ontstaat een terp die
recreatieve kansen biedt in de vorm van kleinschalige horeca, een straattheater, een speelvoorziening etc.
Naast dit programma biedt deze transformatie ecologische waardevolle zones. Langs de geul kan zich een kwelwatermoeras ontwikkelen.
Aan de westzijde van de terp komt een hoger gelegen vluchtplaats voor fauna. Tevens wordt
de verbinding tussen de Elster Buitenwaard en de Amerongse Bovenpolder versterkt.

De Tuinarchitectuur-studenten uit het derde studiejaar hebben op basis van deze factoren een voorstel uitgewerkt voor een gekozen typologie binnen een vijftal thema’s. De individuele boekjes beschrijven de zoektocht en totstandkoming van het uiteindelijke model…