Exposium 2011

Op vrijdag 8 juli 2011 sluit Tuin- en Landschapsinrichting het jaar af met het jaarlijkse Exposium: de diplomering van de voltijd- en deeltijdstudenten, een expositie van het afstudeerwerk en een symposium. Dit jaar is het thema van het symposium  ‘DRIJVENDE TUINEN’.

Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Lokatie: Hogeschool Larenstein, Larensteinselaan 26a Velp

……………………………………………………………………………………………………….

PROGRAMMA 8 juli 2011

10.00-10.30       Ontvangst gediplomeerden (voltijd in kapel, deeltijd in E006, tijdstip volgt nog)

10.30-12.30       Uitreiking diploma’s

12.30-13.30       Lunch

13.30-13.45       Opening/ introductie Exposium (Willem van Briemen)

13.45-14.15       Lezing Arno Baan, Stichting Blijven Drijven en bedrijf Drijvende Tuinen. Drijvende Tuinen realiseert drijvend land voor particulier gebruik, recreatieve doeleinden en om bij te dragen aan natuur en leefomgeving in de openbare ruimte.

14.15-14.45       Lezing Bart van Bueren, Waterarchitect van Bueren is gespecialiseerd in architectuur en techniek drijvend op het water. Het bedrijf zoekt proactief naar innovatieve concepten in deze opkomende markt.

14.45-15.00       Pauze

15.00-15.30       Lezing over uitvoering van projecten

15.30-15.45       Afrondende inleiding over integraliteit van de opgave; het belang van een integrale samenwerking tussen de disciplines, terugblik door de SAB-vereniging. SAB Vereniging is een multidisciplinaire beroepsvereniging voor alle disciplines in de bouwvoorbereiding. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de integrale samenwerking tussen al deze disciplines om zodoende het bouwproces beter te laten verlopen. (Jeroen de Vries)

15.45- 16.00      Uitreiking Publicatie Nieuwe Maaiveld aan management van de opleiding T&L

16.00                Receptie

Gedurende de middag worden de afstudeeropdrachten van zowel de voltijd- als deeltijdstudenten tentoongesteld in de kapel.

Voor een goede organisatie horen we graag of je aanwezig bent voor de lunch en het exposium. Je kunt je opgeven bij het secretariaat van T&L, telefoon 026-3695821 via de mail op secretariaatt&l.larenstein@wur.nl