Excursie Middachten

Afgelopen week zijn alle eerstejaars studenten op excursie geweest naar kasteel Middachten.
Jasper van den Ende, eerstejaars student doet verslag:

Voor de eerstejaars tuin- en landschapsinrichting is de vierde periode alweer van start gegaan, we hebben dit jaar hard gewerkt en ik kijk dan ook al een beetje uit naar zomervakantie. Echter eerst deze periode nog met succes afsluiten.
Bij elke periode horen wel één of meer excursies. De eerste excursie van deze periode was de excursie voor het vak landschapsanalyse. Dit was een korte excursie op het landgoed van kasteel Middachten. Dit oude kasteel ligt in De Steeg, niet ver van onze school in Velp en was daarom gemakkelijk te bereiken. Eenmaal aangekomen op het landgoed vielen de oude bomen en het karakteristieke Oudnederlandse landschap meteen op. De excursie bestond uit een rondwandeling waarin we de vegetatie van het gebied nader zouden bekijken. Hiervoor werden de klassen opgedeeld in kleinere groepen om vervolgens verschillende richtingen uit te gaan. Het onderwerp was het kijken naar landschappen op verschillende bodems (klei, veen en zand), en onderscheid maken in voedselrijke en voedselarme grond en natte of droge bodems. Tijdens de wandeling heeft onze begeleider ons veel planten en kruiden laten zien en vervolgens verteld waarom deze op de verschillende locaties groeien. Een korte maar erg interessante excursie waar veel informatie aan bod kwam die inzicht gaf in de vegetatie van verschillende landschappen.

Jasper van den Ende, t1s1, T&L, Van Hall-Larenstein.