Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp – Eric Luiten

Vrijdag 30 maart
15.30 uur
E002 Larenstein

In het kader van het afstudeeronderzoek van Landschapsarchitectuur en Tuinarchitectuur
geeft professor Eric Luiten een lezing over het belang van onderzoek naar cultuurhistorie en de verschillende ontwerpbenaderingen met betrekking tot cultuurhistorie.

De lezing is bij te wonen door alle studenten TenL.

Eric Luiten is deeltijdhoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Daarnaast is Eric Luiten provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid Holland. Als provinciaal adviseur staat hij vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd het provinciaal bestuur bij, daar waar het gaat om ruimtelijke vraagstukken.