Eindelijk!

Aan het begin van de periode hebben we een stuk geschreven over ons avontuur. Nu staan we aan het begin van de reis en vertellen we graag over de stand van zaken.

Na de zoveelste begeleiding zijn we weer een stap verder met de methode voor het onderzoek. Een zucht van 3 studenten waait door het lokaal. De één klaagt nog harder als de ander, maar we vinden het allemaal super leuk. De discussies gaan niet meer over de kleuren die gebruikt worden in het plaatje, maar ze zijn van niveau veranderd. Inhoudelijk krijgt het onderzoek steeds meer diepgang.
Na de begeleiding gaan we toch maar even naar buiten. Even een luchtje scheppen, want van al dat nadenken, staren naar je laptop en met zijn 3e op 10m2 krijg je koppijn. Door Adrian en Jos zijn we weer kritischer geworden op ons eigen werk. We moesten de laptop even aan de kant schuiven en terug gaan naar de basis. Terug naar waar het ons eigenlijk om ging. Hoe is het watersysteem vormgegeven? Door onszelf steeds deze vraag te stellen blijven we scherp in het ontwikkelen van de methode die we gaan gebruiken tijdens het onderzoek. Deze week gaan we de laatste puntjes op de i zetten en leggen we de laatste hand aan de gids die we als handleiding meenemen op reis.

Het onderzoek richt zich op de beleving en de vormgeving van het watersysteem in stadsparken. Eerst zullen we kijken hoe het park in verbinding staat met een landschappelijk watersysteem. Dit hebben we voor alle te bezoeken parken al op school gedaan, zodat we dit ook in de parken kunnen gebruiken als basis voor de terreininventarisaties. Daarna kijken we hoe het watersysteem werkt. Dit doen we door het systeem af te lopen in het park en in de wijk. Als we weten hoe het systeem in elkaar zit gaan we kijken naar de belevingswaarde en het gebruik.
We hebben voor veel parken een afspraak staan met de ontwerper van het park. Tijdens de gesprekken met de ontwerpers hopen we erachter te komen waar de ontwerper naar verwezen heeft in het ontwerp en of het park ook is geworden zoals het moest.
Wanneer we terug komen van de reis verwerken we dit in een rapport en hopen we antwoord te kunnen geven op onze hoofdvraag. Welke relatie hebben middelgrote Europese stadsparken met het watersysteem en hoe is dit vormgegeven in relatie tot het (stedelijk/recreatief) gebruik?

Vrijdag mogen we dan eindelijk gaan. In de komende 6 weken stoppen we op 13 plaatsen in Europa. We hebben er voor de reis voor gezorgd dat er een variatie is tussen het onderzoek en plekken die we ook graag willen zien. Het onderzoek tijdens de reis richt zich op 5 parken in Frankrijk, Spanje, Italië en Luxemburg. Om ons referentiekader te vergroten zullen we daarnaast ook tuinen gaan bezoeken, zoals Versailles en Villa d’Este.
21 december zullen we weer terug zijn in Nederland, zodat we met moeders op de bank kunnen zitten met kerst. Tijdens de reis zullen we nog 3 keer een artikel schrijven voor made in velp en verder kan je ons volgen op facebook. Blijf je ons volgen?

Feiko Heurkens
Tom Raats
Cindy Verwaaijen

Bekijk hier alle blogberichten

en de facebookpagina