Module Ruimte

Alle eerstejaars presenteerden afgelopen donderdag hun ontwerpen voor ‘Het Klooster’ te Deventer.
De opgave was om aanleidingen voor het ontwerp te zoeken in de context van de locatie (het oude stadscentrum van Deventer) en de ruimtelijke opbouw van de plek.

Onderstaand het werk van studenten uit T1S2.