Een boom planten: “Hoe moeilijk kan het zijn”

Paul Fransen
Werner Hendriks


Een boom planten: “Hoe moeilijk kan het zijn”

Een nieuwe werkmethodiek ten behoeve van een gezond bomenbestand
Stadsbomen hebben het niet gemakkelijk. Naast beïnvloedbare factoren zijn er veel niet- beïnvloedbare factoren die de groei van een boom beïnvloeden. Deze niet-beïnvloedbare factoren mogen geen aanleiding geven om de basis voorwaarden voor een gezonde en langdurige groei te negeren. Ook deze factoren zijn door een goede planvorming voor een groot deel te voorkomen. Stadsbomen worden in de huidige planvorming gemiddeld maar 20 jaar oud.
Met het verbeterde besturingsmodel uitgewerkt in het rapport zijn veel problemen te voorkomen ten aanzien van de stadsboom. Hierdoor wordt de gemiddelde leeftijd van de stadsboom verhoogd, waardoor ze de kans krijgen om uit te groeien tot de toekomstige monumentale bomen. Belangrijk in het verbeterde besturingsmodel is kennisborging en het spreken van dezelfde taal als de civielafdeling.

 

< Terug naar het overzicht