Een Arboretum als studieproject?

Aan de westkant van Assen ligt het Arboretum-Assen. Het gebied is 22 ha. groot en vrij toegankelijk. De aanwezige boomsoorten zijn naar herkomst (Amerika, Aziƫ en Europa) gegroepeerd. Aanleg en beheer worden voor een groot deel gedaan door vrijwilligers die werken onder de vlag van de Stichting Arboretum-Assen. In 2004 is met de aanleg van het park begonnen.
80 % van de aanleg is inmiddels gereed en het begint er prachtig uit te zien. Na tien jaar is het nodig om de balans op te maken. Een deel van de soorten is niet aangeslagen of is tot nu toe niet bij kwekers gevonden.
We willen graag de huidige situatie in kaart brengen. We zoeken hiervoor een student die deze taak in het kader van zijn studie kan uitvoeren. Het project bestaat uit veldwerk (inventarisatie) en verwerking daarvan in een actueel beplantingsplan. Van het uitgangsplan zijn digitale bestanden
beschikbaar. Begeleiding door deskundigen uit de `De Groene Sector` is mogelijk.

Algemene informatie: www.arboretum-assen.nl

Informatie over project bij:
ir. S. Bakker-Weenink, bbw@planet.nl 0592-356379
Ing. H. Berg, h.berg1@versatel.nl 0592-353602