Duurzaam communiceren

duurzaam communiceren

Robin Schatsbergen

 

Duurzaam communiceren

Burgers worden steeds kieskeuriger en hebben een uitgesproken mening over de kwaliteit van de openbare ruimte. Het resultaat is dat de burger de openbare ruimte slechter gaat beoordelen en doordat de communicatie wijze niet optimaal aansluit wordt het gat tussen de overheid en burger vergroot.
Duurzaamheid is een onderdeel van de kwaliteit. Veel gemeenten kiezen ervoor om hun openbare ruimte op een duurzame manier in te richten of te onderhouden. Vaak zijn deze afwegingen ingewikkeld voor de burger. Tijdens mijn onderzoek ga ik onderzoeken wat voor de burger belangrijk is op het gebied van duurzaamheid in de openbare ruimte. En op welke manier hier het beste over gecommuniceerd kan worden. Het onderzoek zal resulteren in een advies met aanbevelingen die nodig zijn om te kunnen communiceren met de burgers over de duurzame kwaliteit van de openbare ruimte.
Korte conclusie: Kwaliteit verschilt voor iedere burger en is voor iedereen anders. Zo verschilt de mening van de burger ook over duurzaamheid. Ze vinden het belangrijk om hierover geïnformeerd te worden. Tijdens een bewonersmiddag in Dordrecht konden mensen kiezen uit 2 schetsontwerpen (speeltuin en boerenerf) waarvan het schetsontwerp boerenerf het meest duurzaamste ontwerp is. Tijdens die middag werd duidelijk dat het kiezen voor duurzaamheid geen prioriteit heeft voor de burger. Wat veelvuldig aan bod kwam was het belang van de gebruiksmogelijkheden. Volgens de ondervraagde mensen weegt het belang van de gebruiksmogelijkheden zwaarder dan duurzaamheid.
Een van de buurtbewoners zei: ‘ Ik zie liever mijn kinderen spelen dan dat ik voor een ontwerp kies dat duurzamer is met minder speelmogelijkheden.’

Verder kijken:

Rapport “Duurzaam communiceren”

Film presentatie Robin Schatsbergen: Duurzaam communiceren in groen
 

< Terug naar het overzicht