Dromen over bomen

Vincent Huppelschoten heeft net de keuzeminor Bomen in Stedelijke Omgeving afgerond. Tijdens deze specialiserende minor leerde hij welke eisen een boom stelt aan zijn omgeving en leerde hij de conditie van bomen bepalen.

“We zijn begonnen in de winter met theorie. Zo leerden we over de samenstelling van bodems, het bodemleven (zoals schimmels, mijten, bacteriën), het grondwater en hoe verschillende boomsoorten wortelen. Ook leerden we uit te rekenen hoeveel doorwortelbaar volume een boom nodig heeft. Bovengronds hebben we ons verdiept in het bepalen van de conditie van een boom.”
In het voorjaar konden de studenten het geleerde in de praktijk brengen. Ze inventariseerden wat er met een boom aan de hand was. “Voor een van de eindtoetsen moesten we de toekomstwaarde van een boom in een laan onderzoeken. Daarvoor hebben we de boom zowel boven- als ondergronds beoordeeld. Voor het ondergrondse gedeelte hebben we een proefsleuf gegraven en een grondboring gedaan. Daarmee konden we de hoeveelheid wortels bekijken en de samenstelling van de bodem onderzoeken. ”
De minor was Vincent op het lijf geschreven: “Ik ben heel blij met deze verdieping. Vanuit het werkveld is er vraag naar boomspecialisten in het stedelijk gebied. Dat stapje wil ik nemen!”