Dobberend Bos

Jan Kroeze
Anne Plaisier
Annegreet van Wier

Dobberend Bos


In de Rijnhaven van Rotterdam

Het Dobberend Bos is een kunstproject dat in de Rijnhaven van Rotterdam geplaatst moet gaan worden. In opdracht van de Gemeente Rotterdam en in samenwerking met kunstproducent Mothership en de kunstenaar Jorge Bakker is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit project. Bij dit onderzoek is antwoord gezocht op de volgende vraag: Is het haalbaar om bomen in boeien in de Rijnhaven van Rotterdam te plaatsen en kan de groeiplaats per boei dusdanig worden ingericht dat de levensomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van de bomen tenminste zijn gegarandeerd. Bij het uitwerken van dit onderzoek zijn de volgende aspecten geanalyseerd: het beeld van de kunstenaar, de technische randvoorwaarden van de boei in verband met de plaats in de Rijnhaven, de externe factoren die van invloed zijn op het project, de groeiplaats, waterhuishouding, verankering en het sortiment. Tevens zijn er in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam stabiliteitsberekeningen uitgevoerd.

Verder kijken:

Rapport “Dobberend Bos”