Dijken, natuurwaarden nader beschouwd

Natascha Lensvelt
Paul Voncken

 

DIJKEN
natuurwaarden nader beschouwd

Klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging zijn aanleiding voor aanpassingen aan zeedijken. In dit onderzoek is bekeken wanneer en op welke manier de ecologische en natuurwaarden van zeedijken verhoogd kunnen worden.
Potentiële kansen liggen in de gradiënten die zorgen voor een droog soortenrijk grasland op de dijk, overgaand in een vochtig grasland aan de dijkvoet, tot een brakke kwelsloot met flauwe oevers. Buitendijks biedt een rotsige verharding kansen. Het creëren van microreliëf en een hogere beplanting is mogelijk bij de klimaatdijk en kan tot verrassende natuurwaarnemingen leiden. Een klein beetje meer ruimte voor de zeedijk, kan een verrassende hoeveelheid natuur opleveren.

Verder kijken:

Rapport “DIJKEN, natuurwaarden nader beschouwd”

Film afstudeerpresentatie Paul Voncken: Eems-Dollard Gedreven door Water

 

< Terug naar het overzicht