De morfologie van eilanden in dynamische systemen

Cindy Houben
Gretha Klein Ikkink

 

De morfologie van eilanden in dynamische systemen

Alles op een rij
In onze masterplannen voor de grensregio Eemsdelta en Dollard stellen wij voor eilanden of dam aan te leggen in de Eems/Dollard om de veiligheid en de ecologische waarden te borgen bij een verder zeespiegelstijging.
Voor de landschapsarchitect zijn weinig aanknopingspunten beschreven die gebruikt kunnen worden om de morfologie van een eiland of dam te bepalen. In ons onderzoek zijn wij op zoek gegaan naar principes die hiervoor mogelijkheden bieden. We hebben informatie verzameld over geomorfologische processen, dynamische watersystemen en mogelijke oever- en kustverdedigingen. Daarbij hebben we 6 casussen geanalyseerd op de vormende processen.
Hieruit hebben we ontwerphandvatten geformuleerd voor elk dynamisch systeem. Die beschrijven de ingrepen die gedaan moeten worden om een eiland te laten ontstaan, in een bepaalde vorm.

Verder kijken:

Rapport “De morfologie van eilanden in dynamische systemen”

Film afstudeerpresentatie Cindy Houben: Wad Nu?

Film afstudeerpresentatie Gretha Klein Ikkink: Cultuur en Natuur op de Grens

 

< Terug naar het overzicht