Danielle Gunnewijk

Danielle Gunnewijk

Dijk X

In het onderzoek ‘Dijk X, een typologisch onderzoek naar dijken in het zeekleilandschap’ van Anne Witteveen en Daniëlle Gunnewijk is een ordeningsprincipe opgezet om inzicht te krijgen in de onderlinge verschillen en verhoudingen van dijken.

De referentiedijken liggen in het open zeekleilandschap en hebben geen primaire waterkerende functie. De dijken zijn onderzocht volgens de thema’s: ondergrond, historie, functie en landschapsarchitectonische vorm. De resultaten liggen op het raakvlak tussen functie en vorm. Hoe langer de dijk geen primaire functie meer heeft, des te meer de dijk wordt opgenomen in het landschap. De structurerende werking van een dijk wordt bepaald door de eenheid in landschapsarchitectonische vorm (samenhang tussen lengteprofiel en dwarsprofiel) en door bebouwing en beplanting.

0

Kijk verder:

Onderzoeksrapport

Ontwerprapport

Poster

Live presentatie

0

Terug naar overzicht