Carola van Dorst en Fogelina Cuperus

Fogelina Cuperus
Carola van Dorst

KRACHTWIJKEN

Naoorlogse stadswijken met kwaliteiten

De naoorlogse stadswijk; in stedenbouwkundige kringen beter bekend als de ‘modernistisch’ of ‘functionalistisch’ stadswijk. Desti jds ontwikkeld vanuit het opkomend idealisme van de gemeenschapsvorming en het bereikbaar maken van een ruime, gezonde en groene woonomgeving voor iedereen. Vandaag de dag zijn deze wijken vaak vervallen tot één van de krachtwijken van Ella Vogelaar. Verloedering, sociale onveiligheid, monotonie en anonimiteit vieren hoogtijdagen in deze wijken. Duidelijk is dat het geschetste beeld van deze wijken in de media en politiek uiterst negatief is. Toch hebben deze wijken kwaliteiten en bied de steden- bouwkundige opzet potenties voor de toekomst.
Lees verder:

artikel

rapport