Burgerinitiatieven in de openbare ruimte

crum

Jan-Willem Crum

 

Burgerinitiatieven in de openbare ruimte

De gemeente Beuningen wil de samenwerking/betrokkenheid met burgers in de gemeente versterken door haar eigen rol te veranderen. Dit betekent dat de gemeente een stapje ‘terugzet’ en meer ruimte biedt voor initiatieven vanuit de burger.

Als afstudeerder Management Buitenruimte kreeg ik van de gemeente Beuningen de opdracht onderzoek te doen naar hoe de gemeente burgerinitiatieven in kan voeren en welke vormen het meest geschikt zijn.

Uit het onderzoek kwam vervolgens naar voren dat maatwerk per dorpskern gewenst is. Voor de kleinere dorpen zal men zich vanwege de al aanwezig sociale samenhang meer kunnen richten op reguliere initiatieven, gericht op het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit in tegenstelling tot het forensen dorp Beuningen waar weinig sociale samenhang is. Hier zijn kleinschaligere initiatieven aan te bevelen, gericht op het versterken van de sociale cohesie.

Verder kijken:

Rapport ” Burgerinitiatieven in de openbare ruimte”

Film presentatie Jan-Willem Crum: Burgerinitiatieven in Beuningen
 

< Terug naar het overzicht