Binders versus verstoorders

verrommeling

Josyanne van der Donk
Cornelis van Haaften
Joyce Lokate

Binders versus verstoorders


Onderzoek naar verrommeling en versnippering in overgangsgebieden van hoog naar laag

De aanleiding voor het onderzoek was de grote hoeveelheid ontwikkelingen die in de binnenduinrand in Noord-Holland voorkomt. Tijdens het afstuderen kwamen de studenten erachter dat zij het inzicht in deze ontwikkelingen misten en niet terug konden vinden in literatuur. In het onderzoek ‘Binders versus Verstoorders’ is de vraag ‘Wat is ruimtelijke verrommeling en versnippering in overgangslandschappen van hoog naar laag?’ gesteld. Om de ruimtelijke verrommeling en versnippering te kunnen begrijpen zijn eerst de landschapskarakteristieken ingekaderd door een ruimtelijke landschapsanalyse (Delfte methode). Om de ontwikkelingen te kunnen toetsen aan de landschapskarakteristieken zijn analysecriteria opgesteld. Deze criteria zijn gebruikt bij de analyse door de tijd en schalen heen. Aan de hand van deze drieledige analyse kon de conclusie worden getrokken dat verrommeling op een veel kleinere schaal zichtbaar is dan versnippering, waardoor het goed kan worden aangetoond met foto’s. Versnippering is echter veel beter zichtbaar op plankaarten en structuurniveau omdat versnippering vaak een grote schaal heeft. Het verschil tussen de begrippen is dat verrommeling ontwikkelingstijd nodig heeft terwijl versnippering in een ‘ogenblik’ kan ontstaan. Door het grote abstractieniveau van de begrippen te ondervangen zijn ze begrijpelijker geworden. Ook bleek uit het onderzoek dat de karakteristieken van het landschap waarin de ruimtelijke verrommeling of versnippering plaats vindt en de onderzoekscriteria moeten worden ingekaderd om tot een heldere dialoog te komen.

Verder kijken:

Rapport “Binders versus verstoorders”

 

< Terug naar het overzicht