Atelier maquettebouw

Op woensdag 6 oktober maakten eerstejaars studenten hun plannen voor een thematuin in park Sonsbeek concreet in een maquette. Waar de ene groep de schetsen al klaar had om over te nemen, gebruikte de andere de maquette om daadwerkelijk mee te ontwerpen.

De maquettes zullen, al dan niet verder aangepast, gebruikt worden voor de eindpresentaties over twee weken. In deze presentatie laten ze zien hoe hun analyse van park Sonsbeek heeft geleid tot een voorstel voor drie thematuinen. Eén van de thematuinen wordt uitgewerkt tot op detailniveau.