Afstuderen 2012

Wat Maakt een Werklandschap?

Maarten Epskamp Carla Schütte Wat maakt een Werklandschap? Er worden in Nederland nog steeds nieuwe monofunctionele bedrijven- en kantorenparken aangelegd. Ondertussen groeit het aantal…

De Collectieve Tuin

Björn Meulenberg Christien Vos De Collectieve Tuin De toepassing van groene collectieve ruimtes in woongebieden Vanuit de afstudeeropdracht tuinarchitectuur hebben Christien Vos en Björn…

(On)opvallend afval

Martijntje van der Meiden Jacqueline Ram Jennifer Welink (On)opvallend afval Verspreid in Nederland liggen onnatuurlijk hoog liggende terreinen. Het zijn voormalige stortplaatsen die wachten…

Gemeenschappelijke Voorzieningen in een Park

Wendy Lenders Michiel van Lent Gemeenschappelijke Voorzieningen in een Park Als twee studenten van de afstudeerrichting Tuinarchitectuur aan Hogeschool VHL te Velp hebben wij…

Overgangen tussen Zones

Yvette Drenth Danny van Peer Overgangen tussen Zones Ieder park is op te delen in zones, tussen deze zones komt men overgangen tegen. Deze…

Inrichting van cultureel erfgoed

Jelmar Brouwer Paul Plambeck Inrichting van cultureel erfgoed Hoe ontwerp je de buitenruimte van een historisch beladen plek, als cultureel erfgoed? In het kader…

Zonering in Openbaarheid

Carien van Boxtel Francisca van Zetten Zonering in Openbaarheid Het onderzoek richt zich op zonering in openbaarheid van multifunctionele buitenruimtes in het stedelijk gebied….

De Beleving van Wandelroutes

Olivier ten Bosch Sander van den Bosch Buddy Wijnands De Beleving van Wandelroutes Voor de afstudeerfase Tuinarchitectuur 2012 hebben Olivier ten Bosch, Sander van…

Green PlaySpace

Willem Jansen Green PlaySpace Afstudeerproject Green PlaySpace in de richting management buitenruimte bij het bedrijf Donkergroen, te Sneek. Het afstudeerproject stond in het teken…

Openbare ruimte in een groen perspectief

Rick Jansen Robert-Jan Ruifrok Openbare ruimte in een groen perspectief In het Belgische Louvain-La-Neuve (Wallonië), een jonge studentenstad die is ontstaat na de splitsing…

Bomenbeheerplan Apeldoorn

Gijs Haverkamp Bomenbeheerplan Apeldoorn Apeldoorn staat in Nederland bekend als groene gemeente is daar trots. Bezuinigingen komen eraan, hoe groen is Apeldoorn dus over…

Planmatig Groenbeheer

Sander Crasborn Planmatig Groenbeheer Ruim zeven jaar geeft IPC- Groene Ruimte de training Planmatig Groenbeheer. Deze training leert groenmedewerkers hoe ze vanuit de inhoud…

De juiste boom in een geschikte groeiplaats

Chris Palmer Gerben Slingerland De juiste boom in een geschikte groeiplaats In ons onderzoek naar groeiplaatsconstructies is een beslisboom voor ontwerpers gemaakt. Deze ondersteund…

Bomen in Rijks-monumentale parken

Gerard van Dijk Guidy Willekens Bomen in Rijks-monumentale parken Wij als afstudeer-duo G & G (Gerard van Dijk en Guidy Willekens) doen onderzoek naar…

Wegwijzer in Verticaal Groen

Isabelle Clark Roos Vonk Wegwijzer in Verticaal Groen Wij hebben een ‘Wegwijzer in verticaal groen’ ontwikkeld. Deze heeft als doel inzicht te geven in…

Ontwerpen met de Natuur

Thijs Casteleijn Hanneke van Dijk Ontwerpen met de Natuur Er zijn al vele onderzoeken gedaan naar groene daken, gevelgroen, natuurvriendelijke oevers en dergelijke. Voor…

Sortimentsadvies voor Rusland

Sam Buitenhuis Jochem van Lith Sortimentsadvies voor Rusland Voor ons afstudeeronderzoek binnen de major ‘Planuitwerking en Realisatie’ hebben wij een sortimentsadvies uitgebracht voor de…

Gietwaterbassins in de Oranjepolder

Fleur van den Bos Louise Klingen Gietwaterbassins in de Oranjepolder Voor Hoogheemraadschap van Delfland doen Louise Klingen (Land- en Watermanagement) en Fleur van den…

Parkeren Nieuwe Stijl

Geert van de Boer Frans Hopman Parkeren Nieuwe Stijl Duurzame parkeerterreinen bestaan niet, simpelweg om het feit dat de gebruiker (de auto) milieubelastend is….

Boomeilanden op de Waterspiegel

Michiel van Boekel Gilbert de Ronde Boomeilanden op de Waterspiegel Boomeilanden verbreden de toepassing van groen in de (openbare) buitenruimte. Het duidt binnen dit…

Brakke Gronden Doorgrond

Esther van den Berge Monique Leesberg Brakke Gronden Doorgrond Monique Leesberg en Esther van den Berge deden onderzoek naar de landschappelijke gevolgen van de…

Over de Zeedam

Babette Groenland Roeland Meek Over de Zeedam Onderzoek naar inrichtingsaspecten en belevingswaarden van zeedammen Het valt op dat zeedammen een enorme aantrekkingskracht hebben op…

Prairies in de Stad

Gijs Christiaans Rien Heerdink Prairies in de Stad “Prairieplanten bieden als stadsvegetatie een hoge belevingswaarde en nieuwe plantmogelijkheden voor de openbare en half stedelijke…

Landingsbaan Haarlemmermeer gesloten

Jildert de Boer Pieter Koning Landingsbaan Haarlemmermeer gesloten Twee vierdejaars studenten T&L, Jildert de Boer en Pieter Koning, doen onderzoek naar de ganzenproblematiek bij…

Ondergrondse Infiltratievoorzieningen

Johnny Blommers Bastijn van Breugel Ondergrondse Infiltratievoorzieningen Afkoppelen is het gescheiden afvoeren van regenwater en vuilwater, een manier om dit te doen is het…

Drijvend Groen

Lennart Blok Joachim Penterman Drijvend Groen Wonen op het water zal in de toekomst aantrekkelijker worden. Nederland is ondertussen bezig met het onderzoek naar…

Dijken, natuurwaarden nader beschouwd

Natascha Lensvelt Paul Voncken   DIJKEN natuurwaarden nader beschouwd Klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging zijn aanleiding voor aanpassingen aan zeedijken. In dit…

Randverschijnsel

Marjolein van den Bosch Trudy Hartman   Randverschijnsel In hoogveenlandschappen is de rand van een natuurgebied met herstellend hoogveen bij uitstek de plek waar…

BELEVING VAN ZWARE INDUSTRIE

Bart Monshouwer Mark van der Lugt   Beleving van zware industrie Mark van der Lugt en Bart Monshouwer hebben onderzoek gedaan naar de meest…

Dorpsranden Ontrafeld

Bert Linssen Rik Pijnenburg   Dorpsranden ontrafeld Het onderzoek “Dorpsranden ontrafeld” is door Bert Linssen en Rik Pijnenburg afgerond in het kader van de…

OUDE DIJKEN, NIEUWE FUNCTIES

Gido van Lier Niels Tepper   Oude dijken, nieuwe functies Oude zeedijken: De Nederlandse kustprovincies liggen er vol mee. De eeuwenoude strijd tegen de…

Benut die hellingen!

Robert Kruijt Ruud Versteegen   Benut die hellingen! Hellingen als sleutel voor de vraag naar ruimte rondom de stad Maastricht Kwetsbare uitloopgebieden rondom Maastricht…

Kwelderkuststeden

Twan Flokstra Sander Hermens Astrid Nugteren   Kwelderkuststeden Als je een bezoek brengt aan een havenstad, dan wil je natuurlijk ook de zee ervaren….

Landschappelijke Littekens

Jeroen Boon Lucas Lens   Landschappelijke Littekens Het afstudeeronderzoek van Jeroen Boon en Lucas Lens richt zich op landschappelijke littekens. In vijf weken hebben…

Landbouwgebieden recreatief benut

Erwin Batterink Martan Keizer   Landbouwgebieden recreatief benut Uit onderzoek naar het recreatief benutten van landbouwgebieden is gebleken dat het klompenpad de beste score…

De herkenbaarheid van uitloopgebieden

Rick Arendsen Geert van der Sanden   De herkenbaarheid van uitloopgebieden Rick Arendsen en Geert van der Sanden hebben als onderdeel voor hun afstudeerfase…