Afstudeeropdracht

Afstudeeropdracht Larenstein.

Vivare

Vivare is een ondernemende woningcorporatie met hart voor haar omgeving. Vivare bouwt voor wonen en zorg, realiseert woonvormen voor kwetsbare groepen, zet multifunctionele centra neer en werkt aan grootschalige herstructurerings- en renovatieprojecten. Projecten waar wijken van opfleuren. We investeren niet alleen in stenen, maar vooral in mensen. Samen met bewoners en maatschappelijke partners werken we aan een omgeving waar het goed wonen is. We ondersteunen, brengen partijen bij elkaar, regelen huisvesting en zetten menskracht en middelen in. Zo is Vivare voortdurend bezig met het (samen)leven van mensen in wijken en buurten.

Probleemstelling

In bepaalde straten en buurten is de fysieke woonomgeving slecht onderhouden door de huurders en/of gemeente, waardoor er een verrommeling van de wijk ontstaat. Achterliggende oorzaak is veelal te vinden in problemen achter de voordeur of verkeerd gebruik van de openbare ruimte.

Deze “slechte” woonomgeving is direct van invloed op de leefbaarheid van onze huurders en werkt als een olievlek in de rest van de wijk. Vivare gaat verder dan alleen het verhuren en beheren van haar woningen en wil dat haar huurders zich prettig voelen in de wijk. 

Opdracht

Voor diverse straten/wijken in de zuidwijken van Arnhem zijn wij op zoek naar een nieuwe methodiek waarin de koppeling gemaakt wordt tussen een fysieke en sociale aanpak. De aanpak van de fysieke woonomgeving wordt als middel ingezet om problemen achter de voordeur bespreekbaar te maken en aan te pakken. Voor het ontwikkelen van deze methodiek is Vivare op zoek naar studenten van de Hogeschool Larenstein die in deze opdracht een afstudeeruitdaging zien.

De opdracht bestaat uit meerdere fasen.

Fase 1 is een onderzoeksopdracht waarbij de achtergronden van en mogelijke oplossingen voor deze verrommeling worden onderzocht. Belangrijk is dat er op innovatieve/uitdagende wijze bewoners betrokken worden in het onderzoek.

Fase 2 is het schrijven van een methodiek/plan van aanpak.

Fase 3 uitvoering/testen van de methodiek in de praktijk samen met bewoners. (Deze laatste fase kan ook als vervolgopdracht worden uitgevoerd.)

Binnen deze opdracht is veel ruimte voor eigen inbreng en de definitieve invulling zal dan ook een co-creatie zijn van de studenten en Vivare.

Voor meer informatie: mail Hans Jacobse