Mogelijke afstudeeropdracht Boeremapark Haren

Eind 2010 hebben omwonenden van het Boeremapark in Haren (Gn) een stichting opgericht die zich ten doel heeft gesteld het park in oude glorie te herstellen.

Het Burgemeester Boeremapark
Het park is begin jaren dertig in de crisistijd als werkverschaffingsproject aangelegd. Qua ontwerp doet het sterk denken aan de ontwerpen van de beroemde Nederlandse tuin- en landschaps architect Leonard Springer (1855 – 1940). Het park is een gemeentelijk monument, maar is de afgelopen jaren in verval geraakt. Reden voor omwonenden om het heft in handen te nemen.

Opdracht
De stichting heeft behoefte aan een visie voor de revitailering van het Boeremapark en wil deze visie graag samen met de gemeente Haren en studenten van VHL maken.
De afstudeeropdracht zou in grote lijnen de volgende elementen moeten
omvatten:
– Inventarisatie van het huidige bomen- en heesterbestand en de conditie daarvan;
– Een visie op de revitalisering van het park;
– Een plan voor verbetering van de waterkwaliteit van de vijver;
– Een meerjarig beheersplan om de kwaliteit van het park na revitalisatie op peil te houden.

Voor de uitvoering van plannen wil de stichting in een volgend stadium op basis deze afstudeeropdracht sponsoren en subsidies verwerven en het Terracollege inschakelen.
Kortom, wij zoeken enthousiaste studenten die in het Boeremapark een boeiende afstudeeropdracht zien.
Voor meer informatie en/of contact, mail naar: boeremapark@gmail.com