Afkoppelen

Jules De Mey
Jelle Zwinkels

Afkoppelen


Omdat regenwater ieders zorg is

Voor ons afstuderen hebben we onderzoek gedaan naar het afkoppelen van regenwater bij particulieren en daarbij het verwerken op eigen terrein. Het afkoppelen (scheiden van ‘schoon’ hemelwater en ‘vuil’ rioolwater) gebeurt al veel binnen de overheid. Het afkoppelen van regenwater op particulier terrein is nodig om wateroverlast te voorkomen, de rioolheffing en zuiveringskosten laag te houden en verdroging van de bodem tegen te gaan. Veel particulieren zien deze maatregel op eigen terrein als moeilijk en duur. Ook hebben ze in deze tijd geen weet meer wat er met het water gebeurt. De particulier leeft namelijk al lang niet meer zo nauw samen met water als dat ze vroeger deden. Deze bewustwording over wat water allemaal met zich mee kan brengen is noodzakelijk om er goed mee samen te kunnen leven. Een vervolgstap is de aanzet tot handelen voor het verwerken van regenwater op eigen terrein. Voor deze stap moeten alle niveaus (particulier, overheid en bedrijven) en relevante beleidstukken in Nederland bestudeerd worden. Met als doel een waterbewust Nederland.

Verder kijken:

Rapport “Afkoppelen”

Film presentatie Jules De Mey en Jelle Zwinkels: Afkoppelen en infiltreren op particulier terrein