4000 boompjes


Studenten maken indruk met hun maquette voor de Integrale Opdracht (IOT)

Tweedejaars studenten Rick Hutten, Rijan Prakken, Jaldert Veldman, Sander Withagen maakten in het kader van de iot-opgave een sneeuwwitte maquette van hun ontwerp voor het recreatiegebied rondom het Schaartven te Overloon.
De maquette is in zijn geheel gemaakt van klei. De boompjes zijn allemaal apart gekleid. In totaal bestaat de maquette uit zo’n 4000-5000 boompjes.

Opdracht:
Het maken van een ontwerp voor het gebied rondom het Schaartven in Overloon. Aan het Schaartven is gelegenheid voor dagrecreatie. Het centrum van het gebied wordt een startpunt voor diverse tochten in de omgeving (parkeren!).  Als aanvulling en versterking van het recreatieve aanbod wordt aan de noordzijde van het gebied een recreatief landgoed ontwikkeld met mogelijkheden voor Wellness-faciliteiten en meerdaags verblijf. Hierbij moet worden gedacht aan een 50-tal recreatiewoningen.

Gevraagde producten:
– Een masterplan schaal 1:2000 waarin de ruimtelijke opbouw, de groenstructuur en de infrastructuur zijn vormgegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landschappelijke kwaliteiten zoals reliëf, ecologie, (cultuur)historie en anderszins.
– Een maquette met zelf te bepalen schaal