landschapsarchitectuur

De rijksweg A18/N18 loopt van Zevenaar naar Enschede over een lengte van 65 kilometer. Het deel van Zevenaar tot Varsseveld is de snelweg A18. Het deel van Varsseveld naar Enschede, de autoweg N18, wordt ook wel Twenteroute genoemd.
Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de Twenteroute door de weg om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo te leiden. Hiermee worden twee belangrijke doelen bereikt. Op de eerste plaats zal de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en rond de N18 verbeterd worden en op de tweede plaats zal de regio beter bereikbaar worden. Dit laatste zal de economische ontwikkeling van het gebied ten goede komen.
Het nieuwe tracé is gesitueerd aan de westzijde van Haaksbergen. In eerste instantie was de gemeente Haaksbergen voornemens tussen het nieuwe tracé en de huidige woonkern een tweetal nieuwe woonwijken te realiseren. Gezien de huidige crisis is dit idee niet langer valide. Het is niet meer van deze tijd om in grootschalige woninguitbreidingen te denken. Binnen de gemeente wordt nu gezocht naar alternatieven voor het eerder genoemde plangebied in de vorm van uitbreiding van een tweetal industrieterreinen, recreatie, ecologie, waterretentie, kleinschalige woningbouwlocaties (knooperven, buurtschappen, dorpjes), et cetera. Dit alles met inachtneming van de kwaliteiten van het huidige landschap en haar bewoners.