Jon westra

Jon Westra

Adaptieve teelten in verzilte gebieden

Ruim 100.000 hectare in Nederland krijgt in de toekomst te maken met verzilting maar er worden nog weinig adaptieve maatregelen genomen door gebrekkige kennis over zilte teelt en zoute aquacultuur. In ons onderzoek is gezocht naar wat de verschillende vormen van zilte teelt en zoute aquacultuur zijn, en wat hier de landschappelijke eigenschappen van zijn. Van alle vormen zijn systeemkaarten gemaakt waaruit bleek dat er veel technisch materieel nodig is om de teelt rendabel te laten zijn. Bij het analyseren van de landschappelijke eigenschappen van bedrijven hebben we kunnen concluderen dat alle vormen onderhevig zijn aan constante ontwikkelingen, rechtlijnig en ritmisch zijn. Bij opschaling van openlucht bassins leid het tot een nieuw landschapstype, het open vijverlandschap.

0

Kijk verder:

Onderzoeksrapport

Ontwerprapport

Poster

Live presentatie

0

Terug naar overzicht