Het is erg leuk om mensen enthousiast te krijgen

Lambertine Borger wil de kant van management buitenruimte op. Ze deed daarom mee aan een project waarbij ze voor een nieuwe basisschool in Brummen samen met de kinderen, leerkrachten, ouders en omwonenden tot een ontwerp voor het schoolplein kwam.

“We werden vrij gelaten in wat het eindproduct moest zijn. We hebben toen zelf bepaald dat we drie modellen wilden maken met een beplantingsplan en kostenraming. Daarnaast bedachten we een participatieplan: hoe kunnen kinderen en ouders meewerken aan de aanleg en het onderhoud van het schoolplein?”
In een zelf georganiseerde participatiedag hebben ze alle betrokkenen gevraagd naar hun mening. Ze gingen alle klassen langs om de kinderen hun wensen te laten tekenen. De leerkrachten maakten een woordweb en omwonenden werden uitgenodigd om bij de groene caravan (van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting) hun ideeën te spuien en bezwaren kenbaar te maken. “De ideeën van de kinderen gingen van achtbaan tot zwembad. Ze denken heel vrij waardoor wij ook vrijer gingen denken.” Uiteindelijk hebben ze op basis van alle wensen een realistisch plan gemaakt waarbij de studenten lieten zien wat op welke plek kan komen. Dat werd verduidelijkt met foto’s van voorbeelden.
“Het is erg leuk om te merken dat doordat je goed plant en overlegt dat je mensen enthousiast en actief kunt krijgen. En als student krijg je veel voor elkaar. Zo hebben wij niks gemerkt van ‘boze’ omwonenden, zoals ons vooraf werd verteld”

lambertine