036_20130515_Florian Fakkert_ Symposium De noodzaak van ontwerpen